W dzienniku ustaw we wtorek opublikowany został w Moskwie dokument zmieniający dotychczasowe przepisy dotyczący posiadania broni palnej. Prawo zostało bardzo zliberalizowane.

Pistolet i amunicja - WikiPedia

Zdjęcie – WikiPedia

Obywatele Federacji Rosyjskiej mogą od wtorku wejść w posiadanie broni palnej i wykorzystywać ostrą amunicję „w celu samoobrony”.

 

Do wtorku myśliwi i sportowcy. Teraz wszyscy

Wcześniejsze, zmienione zapisy mówiły wyraźnie, że broń może posiadać tylko osoba polująca, uprawiająca sport zw. ze strzelectwem oraz osoby przechodzące szkolenia z posługiwania się bronią. Nie mogły one ich mieć jednak stałe w domach, a jedynie w „miejscach przeznaczenia”, czyli np. na strzelnicach.

Do tej pory Rosjanie mogli też posiadać (w przypadku licencjonowanych myśliwych) tylko strzelby albo (w przypadku innych osób, w celu samoobrony) pistolety na gumowe kule.

Teraz prawo zostało bardzo zliberalizowane i Rosjanie mają szeroki dostęp do broni palnej.

Ogromna liberalizacja prawa, Federacja Rosyjska, Rosja, broń palna, bez pozwolenia, zmiana prawa, The vast liberalization of the law, the Russian Federation, Russia, firearm without a license, change of law.
0 0 votes
Article Rating