Ulewne deszcze dają się we znaki mieszkańcom południowej części Kraju Nadmorskiego we wschodniej Rosji. Woda sięga kolan, w niektórych regionach trzeba było ewakuować mieszkańców. Nieprzejezdne są lokalne drogi, podmyte ważne komunikacyjnie mosty.

Kraj Nadmorski to przede wszystkim tereny górskie i wyżynne. W wyniku intensywnych opadów szybko wezbrały rzeki i potoki, występując z brzegów. 

Setki bez prądu, kilkadziesiąt ewakuowanych

Zniszczonych jest ponad 10 ważnych mostów w południowej części regionu. Doszło też do uszkodzenia linii energetycznych, w wyniku czego prądu nie ma ponad 420 osób.

Śmigłowcem ewakuowano wypoczywających w pobliżu rzeki, która wystąpiła z brzegów. Wojsko cały czas monitoruje okoliczne tereny i w razie potrzeby jest przygotowane na dalsze ewakuacje.

Powódź wyrządziła duże straty w rolnictwie. Zalanych jest około 400 hektarów ziemniaka, kukurydzy i różnych zbóż.

Źródło: ENEX, tm
0 0 votes
Article Rating