Usunięcie komórek starych (ang. senescent cells, SnCs), które akumulują się w różnych tkankach ssaków, znacząco opóźnia początek chorób wieku podeszłego. Międzynarodowy zespół zaprezentował substancję, która potencjalnie mogłaby zostać lekiem na związane z wiekiem choroby degeneracyjne stawów. Wybiórczo niszczy ona SnCs.

Wyniki opisane na łamach Nature Medicine sugerują, że selektywne wyeliminowanie ze stawów starych komórek może ograniczać rozwój pourazowej choroby zwyrodnieniowej (ang. osteoarthritis, OA) oraz umożliwiać wzrost nowej chrząstki i naprawę stawów.

Komórki stare gromadzą się w tkankach w miarę starzenia organizmu i przyczyniają się do rozwoju wielu chorób wieku podeszłego, w tym nowotworów. W stawach kolanowych lub tkance chrzęstnej SnCs nie są np. usuwane po urazie, przyczyniając się do rozwoju osteoartrozy.

By sprawdzić, czy SnCs mogą odgrywać rolę sprawczą w OA, naukowcy zebrali grupę młodych i starych myszy (m.in. transgenicznych) i naśladując uraz, przecięli im więzadła krzyżowe przednie. Później zwierzętom wykonywano dostawowe zastrzyki z eksperymentalnego leku UBX0101, który wybiórczo eliminował SnCs.

Okazało się, że po operacji SnCs akumulowały się w chrząstce i błonie maziowej. Ich selektywne wyeliminowanie łagodziło jednak pourazowe OA i towarzyszący ból, a także sprzyjało wzrostowi tkanki chrzęstnej. Wybiórcze usunięcie SnCs z hodowli chondrocytów wyizolowanych od pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów, którzy przeszli operację wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego, obniżało poziom markerów zapalnych i zwiększało ekspresję białek macierzy zewnątrzkomórkowej tkanki chrzęstnej.

0 0 votes
Article Rating