Magnetometr w trzech osiach.

Energia drgań magnetycznych w trzech osiach.

Zwróćcie uwagę na cykl i energię drgań magnetycznych w osi pionowej.

Sumaryczna energia drgań magnetycznych.

Składowe częstotliwości pola magnetycznego Ziemi w osi pionowej 0-2 i 2-4 kHz w ostatnich 24 godzinach.

 

 

 

 

Źródło: LosyZiemi