Na południowym wschodzie tarczy Słońca 12 sierpnia wystąpił wyrzut plazmy. Dwa dni później, 14 sierpnia wystąpił kolejny wyrzut plazmy z tego samego rejonu. Kolejna strefa, gdzie może wystąpić wyrzut plazmy znajduje się na północnym zachodzie.

Każda zmiana polaryzacji w okolicach plam słonecznych powoduje odrywanie się plazmy.
Plamy słoneczne przemieszczając się dookoła naszej gwiazdy przechodzą przez strefy magnetyczne o różniej sile i polaryzacji.
Silne pole magnetyczne o tej samej polaryzacji powoduje wzrost aktywności plamy słonecznej, a przeciwnej polaryzacji zmniejszenie aktywności plamy i odrywanie się plazmy – co aktualnie obserwujemy.

Cztery plamy słoneczne w linii

 

14 sierpnia

 

 

Ostatnie ponad 2 tygodnie

 

 

Źródło: LosyZiemi.pl