Energia rozbłysków słonecznych klasy C, M oraz X z uśrednieniem dobowymcyklach słonecznych 24 i 25.

Pierwszy z wykresów przedstawia aktywność słoneczną w 24 cyklu od 1 stycznia 2009 roku do 30 listopada 2019 roku.
Drugi z wykresów od 1 grudnia 2019 roku, kiedy to rozpoczął się 25 cykl słoneczny, do 14 grudnia 2021 roku.

Skala wykresu jest w uW/m2, ponieważ rozbłyski od klasy C do X przeliczam na moc w danym dniu.

Widać pewną korelację i jeśli dalej to się będzie potwierdzać, można będzie zaobserwować ciekawą charakterystykę nowego cyklu słonecznego względem poprzedniego.
Na wcześniejszych cyklach również można zaobserwować podobne korelacje.

Poniżej pierwsze 4 lata cyklu 24 i pierwsze 2 lata cyklu 25.

Źródło: LosyZiemi.pl

25 cykl słoneczny – 19.08.2020

Słoneczne ciekawostki – rozbłyski x-Ray w ostatnich cyklach naszej gwiazdy

0 0 votes
Article Rating