Dziś mieliśmy już 3 silne rozbłyski klasy M z aż dwóch grup plam.

Najsilniejszy rozbłysk wystąpił 30 minut po północy, był w klasie M9.3

 

Dwa kolejne rozbłyski wystąpiły po godzinie 12-tej polskiego czasu i były w klasie M2.5 i M3.5

W najbliższym czasie może wystąpić rozbłysk w klasie X

 


Dziwną sprawą jest fakt, że mieliśmy już kilka silnych rozbłysków bezpośrednich, a protony pojawiły się tylko raz i to w bardzo małej ilości.

Protony gromadzą się na łukach magnetycznych z plazmy, są pozostałością po niedokończonej reakcji termojądrowej.

Protony są cząsteczkami subatomowymi posiadającymi masę.
Osiągają prędkość do 30 tys. km/s (10% prędkości światła).

Protony oddziałują magnetycznie, więc jakieś pole elektromagnetyczne zmienia kierunek protonów, elektronów i cząsteczek gazu (plazmy).
Tak to wygląda.

Zapraszam na Forum, tam sytuacja jest cały czas monitorowana.

 

Zdjęcia: SDO, GOES15/NOAA

 

 

 

0 0 votes
Article Rating