Australijscy badacze po raz pierwszy udokumentowali unikatową, a jednocześnie bardzo ryzykowną metodę polowania garbogrzbietów Sousa sahulensis. Posługując się dronem, sfilmowali polowanie związane z wypływaniem na brzeg (ang. strand feeding).

Dr Daniele Cagnazzi z Uniwersytetu Krzyża Południa wykorzystał drony, by sfilmować stado garbogrzbietów S. sahulensis w rzece Fitzroy w stanie Queensland. By schwytać posiłek, zarówno młode, jak i dorosłe osobniki wypływały na błotnisty brzeg.

Dr Cagnazzi od 13 lat bada garbogrzbiety z rzeki Fitzroy, posługując się zdjęciami, filmami i testami genetycznymi.

Strand feeding występuje, gdy garbogrzbiety patrolują błotniste brzegi w poszukiwaniu ofiar. Gdy ofiara zostanie zlokalizowana, ssak płynie z dużą prędkością w kierunku brzegu, łapie rybę w pysk i przed ześliźnięciem z powrotem do wody leży przez moment na brzegu.

Garbogrzbiet podczas polowania związanego z wypływaniem na brzeg, © Southern Cross University (SCU)

Taki typ żerowania jest bardzo niebezpieczny, ponieważ garbogrzbiety ryzykują, że utkną na brzegu. Ponieważ jest to rutynowo powtarzane zachowanie, musi zaspokajać dużą część dziennego zapotrzebowania na pokarm – ssak z rodziny delfinowatych musi każdego dnia spożyć ryby stanowiące odpowiednik 4-6% jego wagi.

Taki typ żerowania występuje tylko przy niskim poziomie pływu, gdy [strome] błotniste brzegi są odsłonięte, dlatego zmiana habitatu – zwiększona częstość powodzi i sedymentacja – może wpłynąć na zdolność garbogrzbietów do strand feedingu […]. Będziemy monitorować te zjawiska.

Dr Cagnazzi podkreśla, że delfiny z różnych stron świata stosują rozmaite strategie polowania; dotąd polowanie związane z wypływaniem na brzeg udokumentowano w bardzo nielicznych lokalizacjach, głównie u delfinów butlonosych. Rzeka Fitzroy to jedyne znane miejsce, gdzie S. sahulensis z pewnością zachowują się w ten sposób.

Strand feeding występuje głównie w dobrze naukowcom znanej grupie rodzinnej garbogrzbietów, która od dawna zamieszkuje rzekę Fitzroy. Liczba garbogrzbietów, które biorą udział w polowaniu związanym z wypłynięciem na brzeg całym bądź częścią ciała, waha się od 1 do 2.

Chcemy wykorzystać analizę fotografii i danych genetycznych, by określić, czy strand feeding jest zachowaniem przekazywanym kulturowo z matki na cielęta.

Warto przypomnieć, że wcześniej inna grupa badaczy zauważyła, że podczas zalotów samce garbogrzbietów S. sahulensis dają samicom prezenty.

Garbogrzbiety dają samicom prezenty

Podczas zalotów samce garbogrzbietów Sousa sahulensis dają samicom prezenty.

Naukowcy z Uniwersytetu Zachodniej Australii, Uniwersytetu w Zurychu i Murdoch University przez 10 lat prowadzili badania nad przybrzeżnymi delfinami północno-zachodniej Australii.

Zauważyli m.in., że dorosłe samce S. sahulensis dają samicom duże gąbki. Urządzają też pokazy wizualno-akustyczne.

Pierwszą taką sytuację zaobserwowano w przypadku samca i samicy z młodym. Samiec zanurkował, by oderwać od dna dużą gąbkę. Trzymał ją przez chwilę na dziobie, a potem popchnął w kierunku wybranki.

Autorzy publikacji z pisma Scientific Reports podkreślają, że ssaki nieczłowiekowate rzadko wykorzystują podczas zalotów jakieś obiekty. Uważają, że S. sahulensis zachwalają w ten sposób swoją siłę i dobry stan zdrowia.

Jako świadkowie tych interesujących zachowań garbogrzbietów na początku byliśmy zaskoczeni, ale gdy na przestrzeni lat odbywaliśmy kolejne wyprawy, gromadziliśmy coraz więcej dowodów. Mamy tutaj do czynienia […] z wykorzystaniem gąbek nie jako narzędzi, ale jako prezentu, oznaki jakości […] – opowiada dr Simon Allen z Uniwersytetu Zachodniej Australii.

Dr Stephanie King dodaje, że widywano także sojusze samców i współpracę w parach. Tworzenie sojuszy przez dorosłe samce, by uwieść samice, należy do rzadkości, bo sukcesu rozrodczego nie można przecież dzielić.

W przyszłości naukowcy chcą ustalić za pomocą obserwacji i badań genetycznych, czy dawanie prezentów i angażowanie się w pokazy zwiększa szansę osobnika na spółkowanie i zostanie ojcem.

 

ŹródłoSouthern Cross University (SCU)

 

0 0 votes
Article Rating