Centrum Lotów Kosmicznych imienia Roberta H.Goddarda należące do NASA opublikowało właśnie materiał filmowy symulujący najbardziej brutalne wydarzenie we wszechświecie. Wideo pokazuje zderzenie się gwiazd neutronowych, które łączą się i tworzą czarną dziurę, a następnie zostają przez nią pochłonięte. Gwiazdy neutronowe Gwiazdy neutronowe powstają w wyniku ewolucji gwiazd podczas wybuchu supernowej lub kolapsu białego karła w układach podwójnych.

Obiekty te posiadają niezwykłą gęstość, ale ich powierzchnie są stosunkowo cienkie. Łyżeczka materii neutronowej może mieć masę około 6 mld ton i gęstość około mln razy większą niż złoto.

Gwiazdy zawierają przede wszystkim neutrony. Ale na ich skorupie można znaleźć również elektrony, protony i mezony.

Starcie gwiazd

Na początku filmu możemy zaobserwować nierównomiernie dopasowaną parę gwiazd neutronowych. Są oddalone od siebie o zaledwie 17 km. Mają masę 1.4 i 1.7 równej masie Słońca.

Gwiazdy poruszają się po spirali w kierunku siebie. Intensywne fale zaczynają odkształcać ich skorupę. Silna grawitacja prowadzi do ich kompresji. W jądrach gwiazd materia zostaje ściśnięta i w czasie 7 milisekund sekund mniejsza z gwiazd rozpada się. Jej materia zostaje wchłonięta przez silniejszego „rywala”.

Po 13 milisekundach tworzy się czarna dziura, która wchłania wszystko do środka.

Ulotny moment

Naukowcy uważają, że cały proces trwa niecałe dwie sekundy, ale emituje tyle rozbłysków gamma, co wszystkie gwiazdy w naszej galaktyce przez rok. Szybko znikająca poświata tych wybuchów stanowi wyzwanie dla astronomów. Kluczowym zadaniem dla dużych teleskopów naziemnych jest uchwycenie tego procesu.

0 0 votes
Article Rating