Niezależny badacz żywności współpracując z prywatnym laboratorium spektroskopii odkrył przepis na wychwytywanie promieniotwórczego izotopu cezu obecnego w żywności i wodzie. Formuła, nazwana „Eliminatorem cezu 137” ma szerokie zastosowanie w podniesieniu publicznego bezpieczeństwa w obliczu następstw nuklearnego terroryzmu, wypadków lub wojny atomowej.

Eliminator cezu 137

„Eliminator cezu 137”

Cez-137 jest wyjątkowo niebezpiecznym izotopem radioaktywnym, który szybko przedostaje się do wody i gruntu podczas katastrof nuklearnych. Przy 30-letnim okresie połowicznego rozpadu, cez-137 pozostaje w gruncie przez wieki, czyniąc skażone ziemie nieprzydatnymi dla ludzi. „Kontakt z promieniowaniem cezu-137, jak i wszystkich pierwiastków promieniotwórczych, zwiększa ryzyko wystąpienia raka” – podaje EPA (Environmental Protection Agency.)


„Eliminator Cezu” został zatwierdzony i opatentowany. Jego wynalazca, Mike Adams, jest naukowcem zajmującym się badaniem zanieczyszczenia żywności, który udokumentował m. in. skażenie popularnej żywności ekologicznej toksycznymi metalami ciężkimi, takimi, jak wolfram, ołów i kadm. Pełni także funkcję dyrektora wykonawczego w charytatywnej organizacji konsumenckiej Consumer Wellness Center oraz wydawcy „Natural News”. Bezpłatnie udostępnił wynaleziony przez siebie preparat organizacjom do reagowania kryzysowego podczas wypadków i katastrof nuklearnych.


„Eliminator Cezu jest pierwszym naukowo potwierdzonym preparatem zdolnym wiązać i wychwytywać radioaktywny izotop cezu” – wyjaśnia Adams. Preparat powstał z unikalnej formy zeolitu połączonej w odpowiednim stosunku z odwodnionym wodorostem, chlorellą, oraz spiruliną i proszkiem z nasion winogron – wszystkie składniki zatwierdzone jako bezpieczne przez FDA (Food and Drug Administration.) i używane czasami w różnych suplementach diety.


Laboratoryjnie potwierdzona skuteczność wychwytywania cezu przez ten preparat wyniosła średnio 95,4% przy zawartości od 6 do 91 ppm. „Eliminator Cezu” jest przeznaczony do stosowania w nagłych przypadkach; przyjmowany z wodą lub pożywieniem ma za zadanie wyłapać cząstki radioaktywnego izotopu i wspomóc ich naturalne usuwanie z organizmu, chroniąc przed ich przyswojeniem w procesie trawienia. Obecnie jest dostępny w formie proszku i kapsułek.

 

 

 

 

Źródło: naturalnews.com
Tłumaczenie: KK

0 0 votes
Article Rating