Światowy dług w relacji do Produktu Krajowego Brutto wyniósł 331 procent, a łączne zadłużenie osiągnęło 258 bilionów dolarów na koniec pierwszego kwartału 2020 roku – wynika z raportu Instytutu Finansów Międzynarodowych (IIF).

„Warunki recesji wywołane pandemią spowodowały, że globalne zadłużenie w relacji do PKB osiągnęło nowy rekord 331 proc. PKB (258 bln dol.) w I kwartale, w porównaniu z 320 proc. w IV kwartale 2019 r.” – napisano.

Wyjaśniono też, że wzrost o 10 punktów procentowych w ciągu kwartału jest najwyższym zaobserwowanym do tej pory.

 

Nagłe przyspieszenie

Napisano również, że na początku roku dług rósł poniżej średniej z lat 2015-2019, ale w marcu jego przyrost znacznie przyspieszył – dowiadujemy się z agencji Reutera. Szybszy wzrost długu zbiegł się w czasie z coraz silniej odczuwanymi skutkami szerzącej się na świecie pandemii COVID-19.

„Choć wzrost długu może niepokoić, to należy dodać, że 92 proc. zadłużenia rządów to inwestycje” – cytuje raport IIF Reuters.

„Największy wzrost odnotowano w Kanadzie, Francji i Norwegii. Dług rynków wschodzących wzrósł do ponad 230 proc. PKB w I kwartale 2020 r., głównie za sprawą przedsiębiorstw niefinansowych w Chinach” – dodaje Instytut.

IIF jest organizacją zrzeszającą banki i instytucje finansowe z całego świata.

 

 

 

ŹródłoPAP, Reuters
4 1 vote
Article Rating