Poniżej znajduje się wykres z pomiarów częstotliwości składowych ziemskiego pola magnetycznego w osi pionowej (jonosfera) z ostatnich 48 godzin - szybka transformacja Fouriera (FFT). Wybrałem najniższy zakres, na którym wyraźnie widać korelację, jest to 500-1000 Hz. Odfiltrowałem częstotliwości niemające korelacji czasowej ze wzrostami, w wyniku czego widzimy wyraźniej wzrosty energii drgań dla częstotliwości, ... Czytaj wiecej