Zespół badaczy z Uniwersytetu w Arizonie oszacował średnią temperaturę, jaka panowała na Ziemi w czasach ostatniego okresu zlodowaceń, czyli około 20 tysięcy lat temu. Wynosiła ona około 7.8 stopnia Celsjusza. W czasie ostatniego zlodowacenia ogromne lodowce pokrywały dużą część Ameryki Północnej, Europy, Ameryki Południowej i Azji. Nie powstrzymało to jednak flory ... Czytaj wiecej