Ekologiczna bomba w rosyjskiej Udmurtii. Mieszkańcy wioski, leżącej w tej oddalonej o 1300 km od Mokswy republice, odkryli 160 ton porzuconej śmiertelnej trucizny - czterochlorku węgla. Ten związek jest rakotwórczy, a jego opary uszkadzają wątrobę, serce i nerki. Dawka śmiertelna to 30 mililitrów. Truciznę wylano z cystern do piwnic porzuconej fabryki, ... Czytaj więcej