Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) poinformował, że tlenek tytanu (E171) - znany również jako dwutlenek tytanu - nie jest już uważany za bezpieczny dodatek do żywności. Stosuje się go często jako barwnik zabielający m.in. w słodyczach i gumie do żucia. Już w ubiegłym roku Francja zakazała stosowania E171 w produktach ... Czytaj wiecej