Fotografowi pasjonującemu się wulkanami, udało się sfilmować błyskawice podczas erupcji Krakatau, jednego z najbardziej śmiercionośnych wulkanów na świecie, który odebrał życie dziesiątkom tysięcy osób. Błyskawice podczas erupcji wulkanu Krakatau na Indonezji. Fot. YouTube / Photovolcanica. Nie ustaje aktywność wulkanu Anak Krakatau na Indonezji. Od tygodni wulkan raz po raz wybucha emitując ... Czytaj więcej