W Belgii nieuleczalnie chore dzieci w ostatniej fazie choroby będą mogły prosić o eutanazje. Belgijski parlament przegłosował ustawę legalizującą eutanazję najmłodszych. Belgijscy ustawodawcy nie określili dolnej granicy wieku, w którym dziecko może być poddane eutanazji /sxc.hu   Belgia stała się drugim - po Holandii - krajem na świecie, który dopuszcza eutanazję nieletnich. W Holandii ... Czytaj wiecej