Wychwycić, skroplić, wtłoczyć w skały - tak w dużym skrócie można opisać nową metodę składowania dwutlenku węgla, która może stać się ważną bronią w walce ze zmianami klimatu. Jak poinformowała Komisja Europejska, taki przełom przyniósł finansowany ze środków UE projekt badawczy CarbFix.   Technologia wychwytywania i składowania CO2 (ang. Carbon Capture and ... Czytaj więcej