Góra Cooka (po maorysku Aoraki), największe wzniesienie Nowej Zelandii, zmniejszyło się. Nowe studium wykazało, że szczyt znajduje się na wysokości 3724 m, czyli 30 m niżej niż dotąd sądzono. Autorzy raportu przypisują to erozji okolicy szczytu, odsłoniętej w grudniu 1991 r. po osunięciu się skał i lodu. Podczas dokładnego studiowania zdjęć wykonanych po ... Czytaj więcej