Poniżej znajduje się drugi cykl krótki w 24. cyklu słonecznym. Ten 11-letni cykl słoneczny rozpoczął się 1 stycznia 2009 roku, a trwał do 30 listopada 2019 roku. Cykl krótki rozpoczął się pod koniec września 2010 roku, a zakończył w okolicach połowy lipca 2011 roku. Wykres przedstawia drugi cykl krótki dla sumarycznej ... Czytaj wiecej