Niezwykłe połączenie gwiazd neutronowych, o którego odkryciu informowałem w zeszłym roku, wyrzuciło strumień materiału, który wydawał się poruszać z prędkością 4-krotnie większą od prędkości światła, informują autorzy najnowszych badań. To „wydawał się” jest tutaj kluczowym stwierdzeniem. Nadświetlna prędkość materiału była iluzją, spowodowaną bardzo szybkim poruszaniem się strumienia oraz faktem, że pędził niemal ... Czytaj więcej