Rząd szacuje, że w następnych latach największe zagrożenie dla gospodarki i społeczeństwa będą stanowiły ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak powodzie, fale upałów, susze, huragany. Rada Ministrów przyjęła we wtorek dokument wskazujący cele i kierunki działań przystosowujących Polskę do zmian klimatu. Zaniechanie takich działań kosztowałoby budżet do 2030 r. ponad 200 ... Czytaj wiecej