Poniżej znajdują się wykresy z pomiarów magnetometrycznych w osi X, Y i Z oraz wyliczona energia drgań magnetycznych. Drgania te pochodzą z jonosfery, a powstają na skutek oddziaływań magnetycznych w przestrzeni kosmicznej. Poniżej ostatnie 30 dni pomiarów. Poniżej energia drgań magnetycznych z osi X, Y i Z z ostatnich 30 ... Czytaj wiecej