Każdy kolejny stopień więcej temperatury powoduje, że poziom wód podnosi się o 2.3 m, alarmują naukowcy. Symulacje komputerowe przeprowadzone przez zespół Andersa Levermanna dają niepokojące wyniki - obecnie zaludnione tereny mogą zniknąć pod wodą. Anders Levermann jako pierwszy połączył wszystkie dane w jednej symulacji. Dotychczasowe badania skupiały się tylko na jednej ... Czytaj więcej