Trzęsienia ziemi i wstrząsy sejsmiczne od magnitudy 3.5 w ciągu ostatnich 15 dni, baza EMSC.

Z podziałem na płyty tektoniczne.

Energie wstrząsów sejsmicznych podzielone godzinowo z wyciętym najsilniejszym trzęsieniem ziemi z 13 lutego (magnituda 6.9).

 

Magnitudy.

Jak widać powyżej, to oprócz jednego trzęsienia ziemi z 13 lutego oraz trzech 5.7, 5.9 i 6.0, to cała reszta wstrząsów nie przekracza magnitudy 5.6.

Poniżej głębokości trzęsień ziemi.

Zdarzenia z zakresu.

 

 

Źródło: LosyZiemi.org

Zbliżają się silne oddziaływania magnetyczne planet, rozpoczną się 18 lutego, a zakończą 28 lutego, uważajcie szczególnie 20 i 24 lutego

0 0 votes
Article Rating