Ubiegły rok 2010 został najbardziej gorącym w historii. Informuje o tym Amerykańska Narodowa Służba Oceaniczna i Meteorologiczna. W ten sposób został pobity rekord z roku 2005. Średnia temperatura powierzchni ziemi i oceanów w roku 2010 była 0,62 stopna wyższa od najwyższych średnich temperatur w XX wieku. Oprócz tego rok 2010 został także najbardziej wilgotnym z ostatnich 110 lat mimo to, że wskaźniki te zmieniają się w zależności od regionu. Coraz więcej naukowców uznaje, że człowiek jest głównym powodem ocieplenia globalnego.

0 0 votes
Article Rating