​25 milionów funtów otrzyma od rządu Brytyjska Agencja Kosmiczna. Pieniądze te przeznaczone będą na budowę i wystrzelenie obserwatorium, które szukać będzie śladów życia we Wszechświecie.

Zdjęcie ilustracyjne.

Kosmiczne obserwatorium wyposażone będzie w 26 teleskopów i kamer, które analizować będą światło dobiegające z odległych gwiazd. Jakiekolwiek wahania w jego intensywności mogą oznaczać, że zarejestrowano nieznaną planetę. Inne przyrządy będą wówczas starały się tropić jej trajektorię i usiłować ustalić, czy panujące na niej warunki mogą sprzyjać rozwojowi życia. To powinno zbliżyć nas do poznania tajemnicy obcych cywilizacji, jeśli takowe faktycznie istnieją.

Jak twierdzą uczeni, tak skonstruowane obserwatorium optycznie przypominać będzie oko owada, które w tym przypadku szukać będzie nieznanych odtąd układów gwiezdnych i planetarnych.

Dotychczas astronomom udało się zidentyfikować ponad 3 tys. planet znajdujących się poza Układem Słonecznym. Niestety, żadna z nich nie kryła śladów życia.

 

 

 

Źródło: rmf24, PAP
0 0 votes
Article Rating