Około 1,3 mln zwierząt zostało zabitych w ubiegłym roku przez brytyjskie uniwersytety w eksperymentach medycznych. W pierwszej trójce „najbardziej krwawych” uniwersytetów znalazły się: Edynburg, Oxford i Cambridge.

Informacje o liczbie zabitych zwierząt uzyskano dzięki prawu o dostępie do informacji publicznej. O dane wystąpiła studencka gazeta „The Tab”.Wynika z nich, że dla dobra nauki zabito m.in. ponad miliom myszy, 226 tys. ryb, 50 tys. żab, 4,250 tys. ptaków, 124 małpy, 10 psów i 6 strusiów emu. Po ujawnieniu danych zaniepokojenie wyraziły organizacje walczące o prawa zwierząt.

Musiały wdychać spaliny

– Doświadczenia na zwierzętach obejmowały: zmuszenie gryzoni do wdychania spalin w celu zbadania ich szkodliwego skutku na organizm, a także wywoływanie wysokiego poziomu stresu u młodych zwierząt, by sprawdzić, czy stresujące dzieciństwo powoduje problemy ze zdrowiem psychicznym w wieku dorosłym – powiedziała Michelle Thew, szefowa Brytyjskiej Unii na rzecz Zniesienia Wiwisekcji.

Po podliczeniu danych z 44 uniwersytetów, które odpowiedziały na pytanie studenckiej gazetki, okazało się, że w okresie od lipca 2012 do lipca 2013 zabito 1 329 013 zwierząt, z czego ok. 73 proc. stanowiły myszy.

Źródło: Daily Mail, BUAV, tm
0 0 votes
Article Rating