Zdecydowano o odizolowaniu „skażonych” osób i rozpoczęciu procedur odkażająco-dezynfekujących, żeby zapobiec rozpowszechnieniu się choroby i nie dopuścić do wybuchu epidemii

Kultura wąglika na pożywce

– 75 pracowników Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom (Centers for Disease Control, w skrócie CDC – red.) w Atlancie mogło zarazić się wąglikiem w wyniku pomyłki – ogłosiły władze placówki w czwartek 19 czerwca.

Wąglik rozsiany po drodze

Do ekspozycji ludzkiego organizmu na śmiertelnie niebezpieczny patogen doszło w piątek 13 czerwca. Wąglik został najprawdopodobniej „rozniesiony” w trakcie przenoszenia z jednego laboratorium do drugiego.

Pracownik, transportując próbkę gram-dodatniej bakterii, pominął protokół bezpieczeństwa, dając jej możliwość rozprzestrzenienia się.

Dwa etapy sprzątania

– W przypadku potwierdzenia przypuszczeń, że obecna sytuacja jest wynikiem zaniedbań i postępowania niezgodnego z protokołem, wobec osób odpowiedzialnych zostaną podjęte odpowiednie procedury dyscyplinarne – oświadczyły władze placówki.

Zaznaczono jednak, że „priorytetem CDC jest przeprowadzenie wszystkich działań prewencyjnych polegających na odkażeniu i zdezynfekowaniu pomieszczeń, w jakich osoby potencjalnie zarażone przebywały. Po upewnieniu się, że sytuacja jest pod kontrolą i patogen nie stanowi zagrożenia, zastanowimy się nad kolejnymi krokami” – napisano w oświadczeniu dla mediów.

0 0 votes
Article Rating