Rząd USA coraz poważniej wypowiada się na temat radzenia sobie z niebezpieczeństwami związanymi z potężnymi burzami słonecznymi. W czwartek, 29 października Biały Dom wydał dwa dokumenty, które razem określają oficjalny narodowy plan łagodzenia negatywnych skutków rozbłysków słonecznych i innych rodzajów „pogody kosmicznej„, które mają potencjał, aby siać spustoszenie w sieciach energetycznych i innych kluczowych systemach infrastruktury tu, na Ziemi.

Space_Weather_front

Protuberancja Foto: NASA

Narodowa Strategia d/s Pogody Kosmicznej

Narodowy Plan Działania d/s Pogody Kosmicznej

„National Space Weather Strategy” określa podstawowe ramy postępowania, jakie rząd federalny będzie realizować, aby lepiej zrozumieć, przewidywać i przeciwdziałać skutkom kosmicznych zdarzeń pogodowych, podczas gdy „National Space Weather Action Plan” zawiera szczegóły konkretnych działań wyznaczając drogę do osiągnięcia tak szerokiego celu.

Space_Weather_konferencja

Profesor Peter Gallagher podczas wykładu o koronalnych wyrzutach masy w Waszyngtonie

Space_Weather_konferencja1

Dublin 29 października 2015

Podczas telekonferencji w Waszyngtonie i Dublinie naukowcy między innymi przedstawili rozwijane przez NASA narzędzie – nowatorską aplikację łączącą obrazowanie z sond kosmicznych z przewidywanym ustawieniem magnetycznym Słońca.

Neel Savani, naukowiec z Goddard Space Flight Center w Greenbelt, Maryland, opisuje nowy model pomiaru konfiguracji pola magnetycznego, który daje wyprzedzenie 24-godzinne. Łączy w sobie obraz przechwycony przez NASA Solar Dynamics Observatory (SDO), z modelem linii pola magnetycznego stworzonego za pomocą danych, które są również z SDO.
Nowy model oparty na takich danych pomaga prognostom pogody w przestrzeni kosmicznej lepiej przewidzieć, jak erupcje korony Słońca będą wpływać na to, co dzieje się na Ziemi.
Umożliwi to przygotowanie systemów infrastruktury krajowej na uderzenie cząstek z rozbłysku na Słońcu i poprawienie jakości prognoz meteorologicznych.

Przedstawiony na konferencji został także portal dla dzieci poświęcony tematyce burz słonecznych:

Space_Weather_kids

Portal ready.gov/kids

W tym samym czasie ostrzeżenie o wystąpieniu burzy geomagnetycznej (G3) zostało wydane przez NOAA NWS Space Weather Prediction Center na dzień 02 i 03 listopada.

„Powtarzająca się seria dziur koronalnych wyrzuci emanację w postaci strumienia cząstek o dużych prędkościach. Przewidywane jest, że ziemskie pole magnetyczne zostanie zaburzone. Ta sama plama słoneczna była odpowiedzialna za burze G3 podczas poprzedniej rotacji Słońca.”

02_03_prognoza1

Aktualnie obracająca się wraz z koroną Słońca plama AR2443 ma konfigurację „Beta-Gamma-delta”. Ostatnim razem, gdy ta plama słoneczna była obrócona w stronę Ziemi, omiotła jej pole magnetyczne wiatrem o prędkości 800 km/s. – prognozuje serwis Sun Whisperers.

02_03_prognoza3

Na Forum LosyZiemi.pl można w łatwy sposób obejrzeć aktualny stan stan Słońca oraz sprawdzić prognozę dotyczącą przewidywanych rozbłysków i burz geomagnetycznych. „Opracowywane są aktualnie algorytmy powstawania plam słonecznych, jak i analiza komputerowa na żywo samych zdarzeń CME (koronalne wyrzuty masy)” – mówi autor projektu Robert Janicki, Prezes Zarządu Fundacji Losy Ziemi.

Na forum można również znaleźć prowadzone na bieżąco obserwacje wraz z opisami zależności pomiędzy burzami geomagnetycznymi, a wybuchającymi wulkanami, po ustaniu których następują silne wstrząsy sejsmiczne na skutek opadania ciśnienia pod skorupą Ziemi.

Prowadzone obserwacje ujawniły, że w czasie trwania GM (burz geomagnetycznych) występuje ogromne parowanie, a w konsekwencji powodzie. Obserwujemy też inne wydarzenia, które mogą być związane z silnie drgającym polem magnetycznym.

O występowaniu niebezpieczeństwa wystąpienia burz geomagnetycznych użytkownicy forum informowani są nawet z miesięcznym wyprzedzeniem. Umieszczane są także zrzuty programu do analizy wpływów magnetycznych na Słońce na podstawie wektora magnetycznego planet, który oparty jest na własnej, autorskiej aplikacji.

Oprócz analiz numerycznych i wykresów udostępniane są efektowne zdjęcia i filmy protuberancji słonecznych uchwyconych przez instrumenty pokładowe sond kosmicznych.

 

Źródło: twitter, space.com, whitehouse.gov, nasa.gov,
Forum.LosyZiemi.pl

Tagi: CME, burze geomagnetyczne, burze słoneczne, rozbłyski solarne, zagrożenia

0 0 votes
Article Rating