Potężny grzmot  i chmura  dymu a następnie olbrzymie obłoki pary wydostające się z wieży kondensacyjnej elektrowni atomowej ANO w Arkansas spowodowały w poniedziałek rano panikę wśród mieszkańców miasta Russellville.

Arcansas Nuclear OneWiele osób mówiło o grzmocie i trzęsieniu ziemi.

Wg raportu NRC (Narodowej Komisji Jądrowej) USA w dniu 9.12.2013 r. o godz. 7.43 CST wystąpiła awaria energetyczna, na skutek której powstał pożar, a następnie eksplozja w podstacji wyjściowej zespołu reaktora 2 elektrowni jądrowej w elektrowni jądrowej ANO w Arcansas.

Przyczyną było zwarcie w transformatorze wyjściowym dostarczającego energie do elektrowni jedną z dwóch linii przesyłowych zabezpieczających prawidłową pracę elektrowni. Zespół reaktora 2 jest w trybie awaryjnego  wyłączania reaktora, polegającym na spowolnieniu reakcji jądrowej przez wsunięcie rdzeni grafitowych do reaktora i intensywnym schładzaniu rdzenia.  Na skutek braku zasilania zespołu, nie działają pompy chłodzące i pompy cyrkulacji systemu chłodzenia. Częściowe zasilanie jest podawane z agregatów dieslowskich. Działa 3 system chłodzenia, najgorszy z możliwych. Reaktor jest bezpośrednio chłodzony wodą z sieci, a skażona para wodna jest przesyłana do kondensora i wydalana bezpośrednio do atmosfery.

Zespół reaktora 1 pracował w chwili zdarzenia  z mocą 98%. Jednak nie dostarcza energii, z powodu automatycznego odłączenia transformatora zasilającego spowodowanego uszkodzeniem w Zespole 2, w związku z czym elektrownia w ciągu 72 godzin musi zacząć przekazywać energie do sieci, lub przejść w stan awaryjnego wyłączenia. Takie awaryjne wyłączenie grozi setkami ton gorącej, skażonej trytem wody zrzucanej do jeziora Dardanelle.

Nie odnotowano uszkodzeń poza elektrownią na skutek tej awarii.

O godz. 9:17 odnotowano zgaszenie pożaru w zespole 2.

Wyciekający olej z palącego się transformatora zanieczyścił jezioro Dardanelle. Większość oleju udało się zebrać i odprowadzić do separatora, jednak nieokreślona ilość przedostała się przez stałe bariery na kanale zasilającym elektrownie. NRC informuje, że jest to olej mineralny, więc nie powinien spowodować skażenia środowiska.

 źródło: NRC raport nr 49618
0 0 votes
Article Rating