W próbkach gleby naukowcy z Rockefeller University odkryli nową grupę silnych antybiotyków. Malacydyny, bo o nich mowa, potrafią wyeliminować wiele zakażeń, także tych opornych na większość tradycyjnych antybiotyków. Radzą sobie m.in. z opornymi na metycylinę szczepami gronkowca złocistego (ang. methicillin-resistant Staphylococcus aureus, MRSA).

Uczeni tłumaczą, że innowacyjne techniki sekwencjonowania pozwalają na skryning tysięcy bakterii glebowych, których nie umieliśmy hodować czy badać w laboratorium. By dokonać odkrycia, Amerykanie przeanalizowali ponad 1000 próbek gleby z USA. Fakt, że malacydyny znajdowały się w wielu z nich, stanowił wskazówkę, że to ważne odkrycie.

„Ekstrahowaliśmy DNA bezpośrednio z próbek gleby. Wprowadzaliśmy je do organizmów, które potrafimy bez problemu hodować i patrzyliśmy, czy będą produkować cząsteczki stanowiące podstawę nowych antybiotyków” – wyjaśnia Sean Brady.

Podczas eksperymentów gryzoniom podawano MRSA. Okazało się, że malacydyny eliminowały zakażenie ran.

Obecnie autorzy publikacji z Nature Microbiology pracują na poprawą skuteczności antybiotyków, tak by kiedyś dało się je wykorzystać w praktyce klinicznej.

Malacydyny wydają się zaburzać zdolność patogenów do tworzenia ścian komórkowych. Podczas testów laboratoryjnych bakterie przez 3 tygodnie wystawiano na oddziaływanie eksperymentalnych antybiotyków. Nie zaobserwowano, by w tym czasie rozwinęła się lekooporność.

 

 

 

0 0 votes
Article Rating