Naukowcy z Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego zaobserwowali, że wśród obywateli Stanów Zjednoczonych występuje tendencja do grupowania się w poszczególnych rejonach zależnie od określonych cech temperamentu. Badacze przeanalizowali dane demograficzne i osobowościowe zebrane w ciągu 12 lat od ponad 1,5 miliona osób, a następnie nanieśli utworzone profile na mapę USA.

Badacze przeanalizowali dane demograficzne i osobowościowe zebrane w ciągu 12 lat od ponad 1,5 miliona osób /sxc.hu

Mieszkańcy północno-centralnej części Wielkich Równin oraz południa kraju bywają zazwyczaj osobami przyjaznymi o konwencjonalnym podejściu do życia. Obywatele żyjący na wschodnim lub zachodnim wybrzeżu USA są z kolei najbardziej zrelaksowani i kreatywni. Ludność zamieszkująca stany Nowej Anglii i Regionu Środkowoatlantyckiego charakteryzuje się wybuchowym temperamentem i swobodnym stylem życia.

Skupiska ludzi o zbliżonych osobowościach są powiązane z polityką, ekonomią oraz postawami społecznymi charakterystycznymi dla danego regionu. Badanie potwierdza stereotypowe przekonania o tym, że mieszkańcy niektórych stanów USA są bardziej przyjaźni, a inni bardziej kreatywni– komentuje Peter J. Rentfrow z University of Cambridge.

Ludzie z grupy określonej jako konwencjonalna i przyjazna są przeważnie niezbyt zamożni i gorzej wykształceni w porównaniu z mieszkańcami innych rejonów. Często mają konserwatywne poglądy polityczne i jest wśród nich wielu protestantów. Niechętnie zmieniają miejsce zamieszkania i osiągają wysokie wyniki na skali ugodowości, a według naukowców oba te zjawiska są ze sobą skorelowane.

Osoby kreatywne i zrelaksowane charakteryzują się zazwyczaj dużym zróżnicowaniem kulturowym i etnicznym. Są bogatsze, zdrowsze, bardziej liberalne i lepiej wykształcone niż pozostali badani. Składają się w większości z ludzi młodych, imigrantów i specjalistów, którzy przybyli w te rejony zwabieni możliwością zdobycia dobrego wykształcenia i pracy.

Wśród obywateli opisanych jako wybuchowi i swobodni przeważają dobrze sytuowane kobiety i osoby starsze o liberalnych poglądach politycznych. Nie stronią one od przeprowadzek, a związku z tym powinny cechować się wysokimi wynikami w skali otwartości na doświadczenie i sumienności oraz niskimi w skali neurotyzmu, co jednak stoi w sprzeczności z uzyskanymi rezultatami.

Źródła: Journal of Personality and Social Psychology / Money.pl, rmf24
0 0 votes
Article Rating