130 miliardów dolarów – takie straty spowodowały w tym roku klęski żywiołowe oraz katastrofy wywołane przez człowieka. Wyliczeń dokonało szwajcarskie towarzystwo reasekuracyjne Swiss Re.

Według tych danych, liczba śmiertelnych ofiar katastrof wzrosła w tym roku do około 25 tys. w porównaniu z 14 tys. w roku 2012. Najtragiczniejszy był pod tym względem tajfun Haiyan, który w listopadzie nawiedził Filipiny, zabijając ponad 7 tys. ludzi.

Objęte ubezpieczeniem szkody z tytułu katastrof sięgają w tym roku około 44 mld dolarów.
Jako katastrofy Swiss Re (drugie największe w świecie towarzystwo reasekuracyjne) klasyfikuje wydarzenia, które spowodowały straty materialne w wysokości co najmniej 96 mln dolarów bądź też zamiennie śmierć co najmniej 20 ludzi, ranienie co najmniej 50 lub pozbawienie co najmniej 2 tys. dachu nad głową.

Katastrofami są także ubezpieczone szkody w wysokości co najmniej 19,3 mln dolarów w żegludze, co najmniej 38,6 mln dolarów w lotnictwie i co najmniej 48 mln dolarów w innych przypadkach.

Źródło: PAP, rmf24
0 0 votes
Article Rating