Pierwsze pozaziemskie białko zostało znalezione wewnątrz meteorytu o nazwie Acfer 086, który spadł na Ziemię 30 lat temu w Algierii. Białko to – hemolityna – zawiera w sobie żelazo i lit, co sugeruje, że podstawowy budulec życia mógł istnieć w przestrzeni kosmicznej.

Trzech naukowców z Harvardu, PLEX Corporation i Bruker Scientific odkryło w meteorycie nazwanym Acfer 086, odnalezionym w Algierii w 1990 roku, hemolitynę. Wyniki opublikowali na stornie internetowej arXiv – elektronicznym archiwum artykułów naukowych.

Hemolityna to białko o relatywnie prostej budowie, które składa się głównie z aminokwasu – glicyny okrytej atomami żelaza, litu i tlenu. I choć wszystkie te cząsteczki są dobrze znane naukowcom, to taka konfiguracja została stwierdzona na Ziemi pierwszy raz. Zdaniem naukowców, ich obecność niekoniecznie świadczy o początku życia w kosmosie, ale mogła odegrać pewną rolę w rozpoczęciu jego tworzenia.

Model hemolityny (Malcolm W. McGeoch, Sergei Dikler, Julie E.M. McGeoch)

Białko z kosmosu

Grupy atomów na szczycie hemolityny formują rodzaj tlenku żelaza, który znany jest z absorbowania fotonów światła i rozdzielania wody na wodór i tlen.

– To dobry kandydat na cząsteczkę rozszczepiającą wodę – powiedziała Julie McGeoch z PLEX Corporation, współautorka publikacji dotyczącej odkrytego białka. Dodała, że może ona „stanowić pierwsze źródło energii do zajścia reakcji biochemicznych na powierzchni planet takich jak Ziemia. – To może mieć zastosowanie do planet w całym wszechświecie – zaznaczyła.

Chociaż naukowcy nie mają potwierdzenia, w jaki sposób hemolityna utworzyła się w kosmosie, to przypuszczają, że pojedyncze cząsteczki glicyny uformowały się na powierzchni pyłu kosmicznego. Następnie ciepłe obłoki molekularne mogły stworzyć odpowiednie warunki do łączenia się tych jednostek w łańcuchy polimerowe i w końcu białka. Według badaczy hemolityna mogła powstać w dysku protosłonecznym około 4,6 miliarda lat temu.

 

 

 

Źródło: dailymail.co.uk, popularmechanics.com
0 0 votes
Article Rating