U ryb głębinowych z rodzaju Maurolicus (Maurolicus spp.) odkryto nowy typ fotoreceptorów. Dzięki niemu dobrze widzą one o zmroku, gdy żerując, podpływają blisko powierzchni wody.

Dr Fanny de Busserolles z Uniwersytetu Queensland wyjaśnia, że w siatkówce większości kręgowców mamy 2 typy fotoreceptorów: umożliwiające widzenie kolorów czopki i odpowiadające za postrzeganie kształtów i ruchu pręciki. Występują w nich różne światłoczułe białka.

Ryby głębokowodne, które żyją w oceanach na głębokości poniżej 200 m, są generalnie aktywne w ciemności, dlatego większość utraciła czopki na rzecz pręcików. Ryby z rodzaju Maurolicus, np. mauryki (Maurolicus muelleri), są inne, bo polują o zmierzchu w pobliżu powierzchni wody, gdzie panują pośrednie warunki oświetleniowe.

Wcześniej uważano, że mają one same pręciki, ale nasze badanie wykazało, że to nieprawda. Ludzie w ciągu dnia korzystają z czopków, a w nocy z pręcików, natomiast o zmierzchu, choć nie jest to rozwiązanie idealne, z jednych i drugich. Maurolicus spp. znalazły zupełnie inne rozwiązanie tego problemu: łączą wybrane aspekty obu rodzajów fotoreceptorów w pojedynczym, bardziej wydajnym fotoreceptorze – tzw. pręcikowatym czopku.

0 0 votes
Article Rating