Naukowcy zidentyfikowali trzy nowe rodzaje neuronów w układzie słuchowym. Odkrycie to może prowadzić do nowych terapii różnych rodzajów zaburzeń słuchu, takich jak utrata słuchu związana z wiekiem.

Naukowcy z Instytutu Karolinska zidentyfikowali trzy dotychczas nieznane nauce typy neuronów, które odbierają wrażenia słuchowe. Badania szwedzkich uczonych zostały opublikowane w „Nature Communications”.

Gdy dźwięk dochodzi do ucha wewnętrznego, jest przekształcany na sygnały elektryczne, które są przekazywane do mózgu przez komórki nerwowe ucha. Do tej pory uważano, że istnieją jedynie dwa typy takich komórek określane jako typ 1 i typ 2. Badania przeprowadzone w Instytucie Karolinska dowiodły, że komórki typu 1 w rzeczywistości zawierają trzy bardzo różne typy komórek, co zgadza się z wcześniejszymi badaniami ukazującymi zmiany we właściwościach elektrycznych i odpowiedzi akustycznej komórek typu 1.

– Teraz wiemy, że istnieją trzy różne drogi do centralnego układu słuchowego, a nie tylko jedna – powiedział Francois Lallemend, lider grupy badawczej z Instytutu Karolinska, który kierował badaniami. – Dzięki temu jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć rolę odgrywaną przez różne neurony podczas słyszenia. Sprawdziliśmy również, które geny są aktywne w poszczególnych typach komórek – dodał.

Zespół przeprowadził badania na myszach za pomocą stosunkowo nowej techniki sekwencjonowania pojedynczych komórek RNA. Rezultatem prac jest katalog aktywnych genów w komórkach nerwowych, który może dać naukowcom solidne podstawy do lepszego zrozumienia układu słuchowego, a także do opracowania nowych terapii i leków.

– Nasze badania mogą otworzyć drogę do opracowania narzędzi genetycznych, które można będzie wykorzystać w nowych metodach leczenia różnych rodzajów zaburzeń słuchu. Mapowanie może również prowadzić do różnych sposobów wpływania na funkcję poszczególnych komórek nerwowych w ciele – przyznał Lallemend.

Te trzy typy neuronów prawdopodobnie odgrywają rolę w dekodowaniu natężenia dźwięku (głośności), funkcji, która jest kluczowa podczas rozmów w głośnym otoczeniu i polega na możliwości odfiltrowania szumu tła. Ta właściwość jest również ważna w różnych postaciach zaburzeń słuchu, takich jak nadwrażliwość na dźwięki.

– Kiedy już wiemy, które neurony powodują nadwrażliwość na dźwięki, będziemy mogli rozpocząć opracowanie nowych terapii w celu ich ochrony lub naprawy. Następnym krokiem będzie pokazanie, jaki wpływ mają te poszczególne komórki nerwowe na układ słuchowy, co może prowadzić do stworzenia lepszych aparatów słuchowych – wyjaśnił Lallemend.

Naukowcy wykazali również w badaniach porównawczych na dorosłych myszach, że te różne typy neuronów są już obecne w chwili urodzenia.

 

 

 

 

Źródło: Karolinska Institutet, DziennikNaukowy, https://www.drugtargetreview.com/news/35367/neurons-hearing-disorders/

 

 

 

0 0 votes
Article Rating