Susze, powodzie, upały, chłody w dużej mierze zależą od wielkości zafalowań na prądzie strumieniowym – donoszą najnowsze badania. Zdaniem naukowców te wiatry, które wieją kilkanaście kilometrów nad naszymi głowami, mogą wpływać na to, czy będziemy zmagać się z ekstremalną pogodą.

Prąd strumieniowy

Prąd strumieniowy (ang. jet stream) to wąski strumień powietrza, znajdujący się w wyższych warstwach troposfery. Przenosi on olbrzymie masy powietrza z zachodu na wschód. Charakterystyczne dla prądu strumieniowego są zafalowania, umożliwiające transport powietrza z tropików w wyższe szerokości geograficzne i odwrotnie.Zdaniem naukowców z Uniwersytetu w Exeter (Wielka Brytania) oraz z Uniwersytetu w Melbourne (Australia), to właśnie te zafalowania odpowiedzialne są za ekstrema pogodowe, które nękają mieszkańców półkuli północnej.

 

„Regionalne” działanie prądu strumieniowego

Eksperci przeanalizowali dane klimatyczne dla półkuli północnej z lat 1979-2012. Skupili się głównie na badaniu temperatury i wilgotności w odniesieniu do długości fali prądu strumieniowego. Dzięki temu zauważyli pewną zależność.

Okazało się, że większe, silniejsze falowanie prowadziło do suszy w centralnej części Ameryki Północnej, w Europie i w środkowej części kontynentu azjatyckiego. Z kolei na zachodzie Azji pojawiało się więcej wilgotnych mas powietrza.

Wyniki wskazały również, że przy dużych zafalowaniach wzrasta ryzyko fal upałów w zachodniej części Ameryki Północnej i centralnej części Azji, podczas gdy wschodnia część Ameryki Północnej jest wówczas narażona na fale chłodów.

Zminimalizować skutki klęsk żywiołowych

– W niektórych regionach wiatry te przynoszą wyjątkowo gorące warunki, a w innych ryzyko ochłodzenia, zwiększonej wilgoci lub suszy – wyjaśnił dr James Screen z Uniwersytetu w Exeter, dodając przy tym, że dzięki badaniom łatwiej będzie prognozować niektóre żywioły i walczyć z nimi.

Wyniki badania zostały opublikowane na łamach „Nature Climate Change”.

 

Prądy strumieniowe

0 0 votes
Article Rating