Na całym świecie, bez względu na płeć, narodowość czy status społeczny, ludzie odbierają sobie życie i należy wprowadzić programy, które będą temu zapobiegały – apeluje w opublikowanym w poniedziałek raporcie Światowa Organizacja Zdrowia. 10 września to Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom.

Agenda Organizacji Narodów Zjednoczonych w swoim dokumencie wzywa wszystkie rządy do walki z coraz bardziej widocznymi problemami psychicznymi dotykającymi obywateli we wszystkich krajach. Chce, by władze dokonywały zmian w systemach ochrony zdrowia i tworzyły kampanie edukacyjne, wychodząc naprzeciw osobom nie radzącym sobie ze stresem.

– Samobójstwom da się zapobiec – mówił w trakcie prezentacji wyników badań dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

„Samobójstwo to globalny problem. Dotyczy to ludzi w każdym wieku, każdej płci i w każdym regionie świata. Każda strata to jedna strata za dużo” – czytamy w dokumencie.

Średnio co 40 sekund gdzieś na świecie ktoś odbiera sobie życie – dowiadujemy się z raportu.

Samobójstwo to drugi najczęstszy powód śmierci wśród osób w wieku 15-29 lat, zaraz po wypadkach drogowych.

Wśród dziewcząt w wieku 15-19 lat to druga przyczyna śmierci po problemach wynikających ze śmiertelności związanej z komplikacjami w czasie ciąży lub porodu, które wpływają na ich rozwój w kolejnych latach.

Wśród dorastających chłopców w tym przedziale wiekowym to trzeci najistotniejszy czynnik, po wypadkach drogowych i zastosowaniem przemocy przez inną osobę.

Łącznie około 800 tysięcy osób odbiera sobie rocznie życie. To więcej ofiar niż z powodu malarii, raka piersi, wojny lub zabójstwa – zaznacza WHO.

W sumie w latach 2010-2016 liczba samobójstw na całym świecie spadła o 9,8 proc., ale w niektórych regionach wzrosła. Tak jest np. w obu Amerykach, gdzie w 2016 roku w stosunku do 2010 odebrało sobie życie 6 proc. więcej osób.

Twórcy raportu wskazują, że w krajach najbogatszych odbiera sobie życie trzy razy więcej mężczyzn niż kobiet. W krajach najbiedniejszych ten współczynnik jest niemal równy.

Raport WHO został zaprezentowany w przeddzień Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom, który ONZ wyznaczyła przed laty na 10 września.

 

 

 

 

Źródło: Reuters

 

 

 

0 0 votes
Article Rating