Odkryta w latach 80. Wielka Pacyficzna Plama Śmieci w szybkim tempie gromadzi odpadki z tworzyw sztucznych pływające po oceanie. Ogromna wyspa plastiku dryfująca pomiędzy Kalifornią, a Hawajami jest czterokrotnie większa niż pierwotnie sądzono, a jej rozmiary rosną wykładniczo.

Wielka Pacyficzna Plama Śmieci powiększa się w bardzo szybkim tempie. To wnioski z najbardziej szczegółowej analizy dotyczącej tej wyspy śmieci, jaką do tej pory przeprowadzono. Wyniki badań zostały opublikowane na łamach “Scientific Reports”.

Badania trwały trzy lata. Podczas nich sporządzono szczegółową mapę terenów, po których dryfuje Wielka Pacyficzna Plama Śmieci. Naukowcy pobierali próbki i wykonywali zdjęcia lotnicze, by oszacować jej masę.

Prace zostały przeprowadzone przez Ocean Cleanup Foundation i brali w nich udział naukowcy z Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i Danii.

Okazało się, że Wielka Pacyficzna Plama Śmieci składa się z około 1,8 biliona kawałków plastiku i waży około 80 000 ton. Jej powierzchnia to 1,6 miliona kilometrów kwadratowych – to obszar trzykrotnie większy od Francji, prawie pięciokrotnie większy od Polski. To od 4 do 16 razy więcej, niż wcześniej szacowano.

Rozmiary WPPŚ oraz koncentracja odpadków wewnątrz „wysypiska”, fot. Ocean Cleanup Foundation

To morski wysypisko składa się głównie z drobin mierzących mniej niż 0,5 milimetra, choć znajdują się tam znacznie większe odpadki – sieci rybackie, plastikowe skrzynie, butelki, a nawet sedes. Odpadki pochodzą nie tylko z przepływających przez Pacyfik statków. Przede wszystkim wpływają do oceanu niesione wraz rzekami.

– Chcieliśmy mieć jasny, precyzyjny obraz tego, jak to wyglądała – powiedział kierujący badaniami Laurent Lebreton z Ocean Cleanup Foundation. – Uważamy, że w tym obszarze gromadzi się coraz więcej tworzyw sztucznych. Wyniki są alarmujące i naprawdę pokazują, jak pilna jest sytuacja – dodał.

Wielką Pacyficzną Plamę Śmieci utrzymują we względnie stałej pozycji prądy morskie. Jednak nie jest to wyspa czy zbitą masą. To ogromny obszar z dużą ilością plastiku. Jego stężenie wzrasta w miarę zbliżania się do środka tworu.

Naukowcy sądzą, że Wielka Pacyficzna Plama Śmieci będzie się nadal powiększać. Według badań przeprowadzonych w 2015 roku przez Jenne Jambeck z University of Georgia, ludzie wyrzucają do oceanów około 8 milionów ton odpadków z tworzyw sztucznych każdego roku. Część z tych odpadków opada na dno, inne pływają po morzach i oceanach niesione prądami. Jambeck szacuje, że do 2025 roku Wielka Pacyficzna Plama Śmieci powiększy się o 22 proc.

Ale Wielka Pacyficzna Plama Śmieci to nie jedyne morskie wysypisko. Podobne skupiska plastikowych odpadków utworzyły się na wszystkich oceanach. Tych większych jest pięć, mniejszych nikt nie liczy. Pomimo deklaracji właściwie wszystkich rządów państw nadmorskich o ograniczeniu ilości wyrzucanych do rzek, a następnie do oceanów tworzyw sztucznych, sytuacja coraz bardziej się pogarsza. Jeśli sytuacja nadal będzie wyglądać tak jak obecnie, to ilość plastiku w oceanach potroi się w ciągu 10 lat, a do 2050 roku plastikowych odpadów w wodach na naszej planecie będzie więcej niż ryb w nich pływających.

 

 

 

 

Źródło: Ocean Cleanup FoundationSciencealert, DziennikNaukowy

 

0 0 votes
Article Rating