W ciągu ostatnich 24 godzin, sejsmografy przy obserwatorium Vesuvian odebrały piętnaście sejsmicznych wstrząsów, wzdłuż całego Sciara del Fuoco (tzw. Strumień Ognia) we Włoszech.


Większość wstrząsów połączona była z osuwaniem się gruzu skalnego i wybuchami. Wstrząsu powoli ustają.

Źródło: http://c4i.me/site/2011/04/05/volcano-activity-europe-italy/

0 0 votes
Article Rating