W szpitalu Alessandro Manzoni w Lecco, w północnych Włoszech, zaobserwowano, że u jednej piątej pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 występują zmiany skórne.

Wysypka jako objaw zakażenia koronawirusem

Dermatozy pojawiły się u 20,5 proc. spośród 88 pacjentów objętych badaniem i miały różnorodny charakter. Najczęściej opisywano wysypkę plamisto-grudkową na rumieniowym podłożu, pokrzywkę oraz wykwity pęcherzykowe przypominające zmiany skórne ospy wietrznej, rzadziej występowały wysypki o charakterze pełzających czy linijnych zmian rumieniowych.

Wykwity najczęściej powstawały na tułowiu i pojawiały się po zakończeniu hospitalizacji, a co najważniejsze ich przebieg nie wykazał korelacji z przebiegiem choroby układu oddechowego wywołanej przez wirus SARS-CoV-2. Te wysypki skórne są nieswoiste i tym samym podobne do wykwitów pojawiających się podczas innych infekcji wirusowych.

Co ważne i klinicznie istotne – występowanie zmian skórnych może wpływać na opóźnienie diagnozy COVID-19, na co wstępnie wskazuje opisany przypadek pacjenta hospitalizowanego w Tajlandii, będący jednocześnie pierwszym zarejestrowanym przypadkiem zakażenia COVID-19 poza terytorium Chin.

U pacjenta z wybroczynami, rozsianymi zmianami krwotocznymi, małopłytkowością oraz objawami ogólnymi (gorączką oraz bólem mięśni), błędnie rozpoznano gorączkę krwotoczną denga, infekcyjną chorobę transmisyjną powszechnie występującą w krajach Azji Południowo-Wschodniej. Prawidłowa diagnoza – zakażenie wirusem SARS-CoV-2 została postawiona dopiero w ośrodku o wyższym stopniu referencyjności.

Podobne opinie i obserwacje pojawiają się w Stanach Zjednoczonych. Profesor Randy Jacobs z University of California w Riverside opisuje przypadek 67-letniego pacjenta, którego początkowe objawy – gorączka, przekrwienie błony śluzowej nosa, mokry kaszel wskazywały na przeziębienie. Tydzień później do objawów doszedł krwiomocz, słabość, a na przedniej powierzchni uda pojawiła się czerwono-fioletowa plamista dermatoza o układzie mozaikowo-gwiaździstym. Wysypka i krwiomocz ustały w ciągu jednego dnia, natomiast test na COVID-19 wrócił dodatni. Pacjent był hospitalizowany na oddziale intensywnej terapii, podłączony do tlenoterapii.

Według dr. Jacobsa, COVID-19 może doprowadzić do niedrożności w obrębie małych naczyń krwionośnych – czego manifestacją są m.in. opisywane dermatozy. Nie jest jasne natomiast, czy do zamknięcia naczyń dochodzi w mechanizmie neurogennym, mikrozakrzepowym czy też immunologicznym.

Hand dermatitis

Objawy zakażenia koronawirusem

Wśród najczęściej występujących objawów zakażenia koronawirusem wymienia się gorączkę, kaszel oraz duszności.

Wraz z rozwojem pandemii, lekarze zaczęli obserwować również inne dolegliwości pojawiające się u chorych na COVID-19. U pacjentów stosunkowo często pojawia się np. utrata węchu i smaku. Wielu zakażonych skarży się na objawy ze strony układu pokarmowego, np. biegunki.

U pacjentów obserwuje się również symptomy o charakterze neurologicznym, takie jak bóle i zawroty głowy.

Źródło: PAP, https://dermnetnz.org/topics/covid-19/
0 0 votes
Article Rating