Poniżej znajdują się wykresy przedstawiające energię drgań magnetycznych w trzech osiach. Następnie energie i głębokości wstrząsów sejsmicznych oraz ich lokalizacje i moce naniesione na wykres energii DM. Od poniedziałku pojawia się coraz więcej wstrząsów sejsmicznych w Turcji, Grecji, we Włoszech, w Japonii i Nowej Zelandii. Podczas największej energii drgań magnetycznych mocno wzrosła aktywność wulkanu Etna we Włoszech.

Energia drgań magnetycznych w osi X

Energia drgań magnetycznych w osi Y

Energia drgań magnetycznych w osi Z

 

W środę i w czwartek może wystąpić wzrost aktywności sejsmicznej i wulkanicznej, kolejny w niedzielę i w poniedziałek.

Energia wstrząsów sejsmicznych w ostatnich 8 dniach

 

Głębokości wstrząsów sejsmicznych w ostatnich 8 dniach.

Głębokości wstrząsów sejsmicznych w początku roku.

Lokalizacje i moce naniesione na wykres energii drgań magnetycznych, ostatnie 3 dni