Zmiany klimatu powodują wzrost liczby i natężenia niebezpiecznych zjawisk pogodowych na całym świecie. Katastrofy naturalne są zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi. Szczególnie niebezpieczne są tornada, huragany i fale upałów. Według naukowców ich liczba wydaje się wzrastać na całym świecie.

Eksperci twierdzą, że jeśli zmiany klimatu nadal będą postępować, na świecie będzie coraz więcej niebezpiecznych zjawisk pogodowych, które są zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi.

– Roczna liczba katastrof naturalnych wydaje się wzrastać na całym świecie – powiedział dr Mark Keim, lekarz medycyny ratunkowej i założyciel firmy DisasterDoc.

Chodzi nie tylko o katastrofy związane z pogodą, lecz także o niebezpieczne zjawiska geologiczne, np. trzęsienia ziemi, i biologiczne – chociażby pandemie.

 

Dane dotyczące katastrof

16 lutego na posiedzeniu „Climate & Health Meeting” Keim zaznaczył, że z danych z ostatnich 50 lat wynika, że 41 proc. wszystkich katastrof na świecie jest związanych z ekstremalną pogodą i wodą. W zebraniu wzięło udział wielu ekspertów z organizacji działających na rzecz zdrowia publicznego, uniwersytetów i grup zajmujących się wpływem zmian klimatu na zdrowie.

Eksperci przewidują, że liczba wydarzeń związanych z ekstremalną pogodą będzie wzrastać. Te zjawiska będą także bardziej odczuwalne i intensywne.

Keim powiedział portalowi „Live Science”, że takie wydarzenia są poważnym obciążeniem dla zdrowia publicznego.

Jak wytłumaczył, zjawiska związane z niebezpieczną pogodą można podzielić na trzy kategorie: pierwsza jest związana z dużymi opadami, są to np. tornada i huragany, druga dotyczy niskich opadów, czyli upałów, suszy i pożarów, a trzecia to katastrofy spowodowane przez wzrost poziomu morza. Lekarz dodał, że zjawiska z pierwszej i drugiej kategorii oddziałują obecnie na Stany Zjednoczone.

 

Katastrofy spowodowane dużymi opadami

Keim powiedział, że te zjawiska uwzględniają sztormy, powodzie i osuwiska. Mogą one powodować śmierć ludzi na różne sposoby, np. od porażenia prądem, utopienia się, czy uduszenia pod osuwiskiem. Co ciekawe, więcej ludzi ginie podczas sprzątania po huraganie, niż w czasie jego przechodzenia, dodał Keim.

Z danych wynika, że spośród ludzi o ciężkich obrażeniach, połowa umiera natychmiast, a 30 proc. w ciągu pierwszej godziny, powiedział dr Keim. Te dane dotyczą wszystkich rannych osób, niezależnie od przyczyny.

To oznacza, że 80 proc. zgonów osób ciężko rannych przypada na pierwszą godzinę od wypadku, która jest nazywana „złotą godziną”, wytłumaczył Keim. Jednak podczas katastrofy naturalnej, trudno dotrzeć do ofiar podczas tej ważnej dla życia godziny. Jeśli lekarze i eksperci chcą zredukować liczbę zgonów, należy podjąć inne kroki, np. zapobieganie.

Liczba zgonów związanych z tornadami spadła dziesięć razy w ciągu ostatnich 30 lat, dzięki poprawionej komunikacji o zjawiskach i edukacji, powiedział lekarz. Poprawione prognozowanie i wczesne ostrzeżenia umożliwiają ludziom ewakuację z zagrożonego obszaru, dodał.

 

Niebezpieczne fale upałów

Tego typu zjawiska również są niebezpieczne dla zdrowia i obejmują fale upałów, susze i pożary.

– Jest widoczny wyraźny trend ocieplenia i to zagraża zdrowiu – powiedziała Kim Knowlton, asystentka profesora klinicznego nauk zdrowia środowiskowego  z „Columbia University Mailman School of Public Health” w Nowym Jorku.

Fale upałów są numerem jeden w USA, jeśli chodzi o ofiary śmiertelne przez ostatnie 30 lat, podała Knowlton.

Upał stwarza duże zagrożenie, ponieważ zakłóca naturalną zdolność organizmu do regulacji temperatury, wyjaśniła asystentka.

W normalnych warunkach, organizm reguluje swoją temperaturę przez serce i płuca. Kiedy jest gorąco, serce bije szybciej, oddychamy szybciej i pocimy się, aby się schłodzić powiedziała Knowlton.

 

Choroby spowodowane upałami

Jednak podczas dużego upału, organizm nie jest w stanie pozbyć się nadmiaru ciepła i nasza wewnętrzna temperatura rośnie, wytłumaczyła asystentka. To może prowadzić do chorób związanych z upałem, od łagodnych, np. skurczów czy zmęczenia, do bardziej poważnych, takich jak omdlenia czy wyczerpanie, lub udaru cieplnego, który kończy się śmiercią w ponad połowie przypadków, tłumaczyła Knowlton.

Duży upał nie musi jednak powodować śmierci bezpośrednio, może przyczynić się do zawałów serca, chorób oddechowych, chorób nerek i innych, ponieważ działa na cały organizm.

Wielu ludzi jest bardzo wrażliwych na upały, to np. niemowlęta, dzieci, osoby starsze, ludzie pracujący na zewnątrz, sportowcy, kobiety w ciąży, bezdomni, czy mieszkańcy miast.

Niektóre leki mogą powodować większą podatność na upały, np. antydepresanty, leki na alergię i nadciśnienie, powiedziała asystentka.

 

Źródło: livescience.com, tvnmeteo
0 0 votes
Article Rating