Północny biegun magnetyczny Ziemi, w przeciwieństwie do geograficznego, od lat zmienia swoje położenie. Służy jako narzędzie do nawigacji, co sprawia, że bardzo ważne jest dokładne ustalenie jego pozycji. Naukowcy właśnie zaktualizowali Globalny Model Pola Magnetycznego.

 

Naukowcy dokonali aktualizacji Globalnego Modelu Pola Magnetycznego (World Magnetic Model), aby wskazać nowe położenie północnego bieguna magnetycznego.

Globalny Model Pola Magnetycznego jest opracowywany przez amerykańskie Narodowe Centrum Danych Geofizycznych oraz Brytyjską Służbę Geologiczną dla Departamentu Obrony USA, amerykańskich służb cywilnych, a także NATO. Opisuje on ziemskie pole magnetyczne i stara się przewidzieć jego zmiany w najbliższych latach. Model z reguły obowiązuje przez pięć lat, następnie jest aktualizowany.

Wykorzystywany jest przez wojsko między innymi do nawigacji podmorskiej i powietrznej. Wiele innych organizacji rządowych, jak między innymi NASA, korzysta z niego do pomiarów i mapowania, śledzenia satelitów i anten oraz zarządzania ruchem lotniczym.

Model ziemskiego pola magnetycznego (NOAA/NCEI/CIRES)

Ma nieco zwolnić

Globalny Model Pola Magnetycznego 2020 prognozuje, że biegun ten będzie nadal . Od momentu jego odkrycia w 1831 roku biegun przemieścił się o 2253 kilometry. Przez długi czas jego wędrówka była dość powolna, dzięki czemu naukowcom nie było trudno śledzić jego pozycję. Od przełomu wieków prędkość wzrosła.

Tegoroczny model przewiduje, że północny biegun magnetyczny nadal będzie zmierzał w kierunku Rosji. Prędkość tego ruchu powinna się jednak nieco zmniejszyć – do około 40 kilometrów rocznie. Dla porównania – w ciągu ostatnich 20 lat wynosiła około 55 kilometrów rocznie.

Obecny model ma obowiązywać do 2025 roku. Nie jest jednak wykluczone, że konieczna będzie kolejna aktualizacja.

Model pola magnetycznego Ziemi (NOAA/NCEI/CIRES)

Przebiegunowanie

Co kilkaset tysięcy lat następuje przebiegunowanie. Polega ono na zamianie bieguna północnego z południowym. Ostatnie miało miejsce najprawdopodobniej 770 tysięcy lat temu. Według najnowszych badań ten proces trwał 22 tysiące lat.

– Odwrócenia pola magnetycznego powstają w najgłębszych warstwach Ziemi, ale ich wpływ przejawia się na całej planecie, szczególnie na jej powierzchni i w atmosferze – tłumaczy profesor Brad Singer, geolog z Uniwersytetu Wisconsin-Madison. Przebiegunowanie może mieć wpływ na nawigację, satelity i komunikację.

Siła pola magnetycznego zmniejsza się w każdym stuleciu o około pięć procent i oznaki jego osłabienia wskazują na zbliżające się przebiegunowanie. Trudno jest jednak określić, kiedy to nastąpi.

Biegun północny, czyli południowy

Biegun magnetyczny nie jest tożsamy z biegunem geograficznym. Bieguny geograficzne to punkty najbardziej oddalone od równika, w których zbiegają się wszystkie południki. Bieguny magnetyczne natomiast są zmienne.

Kompas wskazuje magnetyczną północ. Ze względu na to, że przeciwne bieguny magnesu się przyciągają, strzałka z literą N tak naprawdę pokazuje południowy biegun magnetyczny. Dla ułatwienia przyjęło się, że jest on jednak nazywany magnetycznym biegunem północnym.

 

 

 

Źródło: CNN, NOAA
0 0 votes
Article Rating