Topnienie lodowców, susze, ulewy i choroby zwierząt. Matka natura choruje rzeczywiście i wpływa to na ludzi. Istnieje 12 rodzajów chorób śmiertelnych, które rozpowszechniają się z powodu zmian klimatu.

Naukowcy ułożyli listę chorób, którą nazwali „Deadly Dozen”. Przeprowadzono badana, które przeanalizowały dziesiątki patogenów, wpływających na ludzi i zwierzęta, a stąd i na gospodarkę światową. Aby przynajmniej trochę zapobiec negatywnym skutkom zmian natury, naukowcy chcą już teraz zwrócić uwagę społeczeństwa na te problemy.

W liście tej są choroby, rozpowszechniające się tylko na pewnym terenie, ale mogą one w każdej chwili rozszerzyć się na cały świat. A więc jakie zmiany klimatyczne mogą to spowodować?
Naukowcy są pewni, że drobnoustroje patogeny rozmnażają się i stają się bardziej wytrwałe. Oprócz tego zmiany temperatury i periodyczności deszczy doprowadzić mogą do zwiększenia liczby patogenów chorobotwórczych, które dotychczas trafiały się tylko w niektórych regionach.

 

0 0 votes
Article Rating