Na poniższych wykresach przedstawiona jest energia drgań magnetycznych i pomiary magnetometryczne od 20-27 września, na których widać ciekawy cykl. Sumaryczna energia przedstawia energię drgań trzech osi. Pomiary znajdują się w Głogowie. Sumaryczna energia drgań magnetycznych   Energia drgań magnetycznych w osi Z ... Czytaj wiecej