Bardzo duża plama o numerze 2209 znajduje się na wprost Ziemi.

20141120_173000_1024_HMIB

Po 28 dniach bardzo groźna plama o starej numeracji 2192 powróciła i znów promieniuje na wprost Ziemi. Zgodnie z przewidywaniami jest mniej aktywna, ale nadal groźna.

W strukturze tej zaczynają się zmiany magnetyczne i całkiem możliwe, że wkrótce nastąpi przekształcenie na klasę magnetyczną BGD (Beta-Gama-Delta). Konfiguracja taka jest bardzo groźna, gdyż znacznie zwiększa prawdopodobieństwo silnych rozbłysków.

Ostatnie 7 dni

 

Ostatnia doba

 

Burza geomagnetyczna

Moc burzy geomagnetycznej 2014.11.20 72h

Plama spowodowała spadek mocy burzy geomagnetycznej, poprzez strumień elektronów, który dociera do naszej jonosfery.

Moc burzy geomagnetycznej 2014.11.20 72h2

Zmiany mocy burzy GM obserwowane w trzech osiach.

 

Wiele osób zapewne negatywnie odczuwa oddziaływanie plamy. Poniższy wykres pokazuje piki magnetyczne, jakie mamy już od ponad 20 godzin. Jak wiemy na moc wpływa amplituda drgań i ich częstotliwość, w tym przypadku moc spadła, lecz piki magnetyczne pozostały.

Magnetometr 2014.11.20 1k

Magnetometr 2014.11.20

Pomiary pola magnetycznego na Forum.LosyZiemi.pl

Obserwacja Słońca na Forum.LosyZiemi.pl

 

Źródło: LosyZiemi.pl
plama słoneczna, Słońce, rozbłysk, oddziaływanie, magnetosfera, geomagnetyzm, burza geomagnetyczna, jonosfera, elektrony, promieniowanie, sunspot, sun, flash, interaction, magnetosphere, geomagnetism, geomagnetic storm, ionosphere, electrons, radiation.
0 0 votes
Article Rating