Dotychczasowe hipotezy o czarnych dziurach są proste i nieskomplikowane – to obiekt ściągający i pochłaniający bezpowrotnie wszystko, nawet światło. Jednak najnowsze badania sugerują, że ta teoria jest niepełna, zaś czarna dziura jest otoczona wiązkami fal grawitacyjnych. Obserwacje fizyków z Triestu mogą podważyć dotychczasowe teorie.

Zgodnie z przyjętą teorią ogólnej względności, by opisać czarną dziurę, wystarczy podać jej masę, moment pędu i ładunek elektryczny.

 

Najnowsze obliczenia jednak sugerują, że fizycy muszą jeszcze raz przemyśleć kwestie „fryzury” czarnej dziury. Wyniki badań sugerują bowiem, że dookoła nich istnieją dodatkowe fale grawitacyjne, które zakotwiczają ją w przestrzeni.

Łysy kudłacz

Żargonowo fizycy mówią, że czarna dziura „nie ma włosów”. Pierwszy tego określenia użył

amerykański fizyk John Wheeler odnosząc się do teorii nazwanej zasadą holograficzną. Oznacza to, że entropia (funkcja stanu, określająca kierunekprocesów samorzutnych – red.) czarnej dziury jest równa zeru. 

– John Wheeler się mylił, mówiąc, że wszystkie czarne dziury są łyse i takie same. W rzeczywistości mają „włosy”, którymi zakotwiczają się w przestrzeni. My zaś musimy je na nowo zrozumieć, opisać i wyjaśnić – powiedział autor obliczeń Thomas Sotiriou, fizyk Międzynarodowej Szkoły Studiów Zaawansowanych (SISSA) w Trieście, we Włoszech.

Obserwacje podważą teorię

Potwierdzenie nowej hipotezy postawionej przez Sotiriou może zostać uzyskane dzięki prowadzonym przez interferometry obserwacjom. To instrumenty umożliwiające rejestrowanie fal grawitacyjnych takich obiektów.

– Według naszych obliczeń, czarna dziura emituje charakterystyczne fale grawitacyjne, pozwalające jej się zakotwiczyć we Wszechświecie – twierdzi fizyk – W przyszłości nasze obserwacje z użyciem interferometru, mierzącego siły grawitacyjne, mogą doprowadzić do zakwestionowania dotychczasowych teorii – zapowiada Sotiriou.

Źródło: Live Science, tvnmeteo
0 0 votes
Article Rating