Liczba planet potencjalnie nadających się do życia jest większa niż wcześniej sądzono nawiązując do nowej analizy wykonanej przez badaczy z Penn State.

Wykres temperatury gwiazdy macierzystej( oś Y) od światła  gwiazdy
na planecie w stosunku do słonecznego na Ziemi(oś X).

„Oszacowaliśmy iż jeżeli weźmiemy pod uwagę 10 najbliższych( mniejszych) gwiazd to znajdziemy tam 4 potencjalnie nadające się do zamieszkania planety”.

Naukowcy skupiają się na Czerwonych karłach –gwiazdach o klasie spektralnej M( gwiazdy o wiele mniej masywniejsze  od Słońca  lecz w których reakcja fuzji trwa o wiele dłużej) dla kilku powodów. Orbity planet wokół M-Karłów są bardzo krótkie, co pozwala zebrać naukowcom dane dla większej ilości orbit w krótszym czasie w przeciwieństwie do gwiazd takich jak Słońce gdzie strefa „ mieszkalna” lub jak ktoś woli nazywać  strefa „złotowłosej” jest o wiele bardziej rozległa. Czerwone Karły są  gwiazdami które występują o wiele częściej co pozwala nam obserwować większą ich ilość.

Prace badawcze są kontynuacją wcześniej  prowadzonych przez  naukowców z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics którzy  przeanalizowali Czerwone karły i strefy wokół nich które pozwalały by  skalnym planetom ( takim jak ziemia) utrzymać wodę w stanie ciekłym. Te badania opierały się na pewnych limitach opracowanych w roku 1993 przez Jima Kastinga Profesora  na Penn State’s Department of Geoscience. Badacz  geologii Ravi Kopparapu  zauważa iż  ich odkrycia bazują na danych z satelity Keplera, które nie odzwierciedlają  czy planeta znajduję się w strefie „zamieszkania” i tym samym obecności ciekłej wody.

Te nowe szacunki są oparte na zaktualizowanym modelu rozszerzonym przez  Kopparapu, używając informacji o absorbcjii dwutlenku  węgla i wody które nie były dostępne w 1993. Kopparapu użył odkryć dokonanych przez zespół z Hardvard’u  dodając te same metody obliczeniowe odkrył iż występują dodatkowe planety w nowych zdeterminowanych strefach „ mieszkalnych”.

„Użyłem nowych obliczeń odnoszących się do tych stref i odkryłem iż jest blisko 3 razy więcej planet o  wielkości Ziemi znajdujących się w tych strefach wokół  tych  niezbyt masywnych gwiazd. Kopparapu mówi „ To znaczy iż planety o rozmiarach Ziemi występują o wiele częściej niż wcześniej sądziliśmy a to jest dobry znak do wykrycia  pozaziemskiego życia”

 


Źródło:http://phys.org

0 0 votes
Article Rating